Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij kamperen op camping boerderij Rustdam

 • De beheerder is Peter Versteegen, uw gastheer. De receptie wordt bemand door Joriene van Meurs, uw gastvrouw. Zij zijn er beiden om uw vakantie goed te laten verlopen.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen ‘gasten’ van camping boerderij Rustdam.
 • Aan gasten wordt bij aankomst een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt.
 • Gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zich daar aan te houden c.q. daarnaar te handelen. Deze verplichting geldt evenzo voor hun bezoekers.
 • Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing.
 • De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens verstaan telefonisch) en/of schriftelijk worden aangegaan.
 • De kampeerplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoongehouden.
 • De gasten waken ervoor dat zij –en degene die onder en verantwoordelijkheid vallen- geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder wordt onder meer verstaan, iedere vorm van geluids-, rook-, stankoverlast en overmatig drankgebruik.
 • Afval (huisvuil, lege flessen, papier, afvalwater e.d.) dient te worden gestort op de daartoe bestemde plaatsen c.q. in de daartoe bestemde containers. Afvalwater dient te worden opgevangen in een emmer en kan daarna worden afgestort in het chemisch toilet.
 • Bij campingplaatsen voorzien van een betegeld plateau mag het plateau bedekt worden met een afsluitend grondzeil, liever een open grondzeil. Het afsluitende grondzeil mag niet over het gras heen liggen.
 • De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van, het verblijf op camping boerderij Rustdam, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door gasten aan de beheerder te worden gemeld.
 • De verblijfkosten op camping boerderij Rustdam worden bij aankomst of uiterlijk één dag voor vertrek voldaan. De beheerder kan hiervan afwijken.
 • In geval van geschillen is de administratie van camping boerderij Rustdam leidend.
 • De beheerder kan aan gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen ingeval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
 • Op alle leveringen en diensten van camping boerderij Rustdam zijn de SVR-voorwaarden van toepassing.

Reserveringen, bevestiging en privacyverklaring

 • Na ontvangst van een (digitale) reservering zendt camping boerderij Rustdam een bevestigingsmail, waarin de reservering wordt aanvaard of niet.
 • Camping boerderij Rustdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt heeft en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze website of op de ommezijde te lezen is.

Aankomsten en vertrek

 • Gasten zijn op de dag van aankomst welkom vanaf 13.00 uur. Alvorens het terrein van camping boerderij Rustdam te betreden melden zij zich eerst bij de receptie. Indien er niemand aanwezig is kunt u het mobiel nummer wat op het welkomstbord hangt bellen.
 • Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Gasten dienen op de dag van vertrek om 12.00 uur de kampeerplek te verlaten.

Annulering

 • Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast(en) reden zijn om een reservering te annuleren, dient de gast dit zo spoedig mogelijk aan de receptie van camping boerderij Rustdam te vermelden.
 • Bij annulering kunnen de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Bij annulering tussen 1 maand en 10 dagen voor de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 25% van de totale verblijfkosten.
  • Bij annulering tussen 10 dagen en de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50% van de totale verblijfskosten.
  • Bij niet verschijnen zonder annulering: 100% van de totale verblijfskosten.
 • Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen niet in aanmerking voor restitutie.

Huur van de caravan

 • Bovenstaande voorwaarden gelden ook bij de huur van de caravan die op de camping een vaste plaats heeft.
 • Voor de compleet ingerichte caravan met luifel en buiten meubilair dient bij aankomst een borg van €100 te worden voldaan, die bij vertrekt, na inspectie, weer terug ontvangen zal worden. Indien er inboedel stuk is of vermist wordt of de caravan niet schoon is bij vertrek, zal verrekening plaatsvinden op nacalculatie.
 • Huisdieren en roken is niet toegestaan in de huur caravan.

Wifi

 • U kunt vrijblijvend gebruik maken van het gratis wifi-netwerk wat we aanbieden op de camping.
 • Camping boerderij Rustdam kan geen garanties geven dat het vrij toegankelijke wifi netwerk altijd toegang biedt tot internet en/of altijd 100 procent werkzaam is.
 • In overleg met de beheerder(s) kunt u gebruik maken van het (stabielere) wifi netwerk in de Rustdamstal.